shutterstock_2231602553.jpg shutterstock_1866075196.jpg

Naleving

Informatie, opleidingsmogelijkheden en initiatieven bieden om onze medewerkers te betrekken bij de bescherming van het milieu, Voldoen aan alle relevante en toepasselijke milieuwetten, -voorschriften en industriële vereisten, Nauw samenwerken met onze klanten, leveranciers, zakenpartners en toezichthouders om een platform op te zetten voor ecologisch duurzame praktijken, Benodigdheden en diensten aanschaffen bij leveranciers die milieuverantwoorde bedrijfspraktijken hanteren, Samenwerken met en onze klanten en leveranciers aanmoedigen om hun ecologische voetafdruk te minimaliseren, Onze voortgang monitoren bij het beheersen van milieuproblemen en het rapporteren van prestaties aan onze zakenpartners.

Maatschappelijk-1.jpg shutterstock_554822383.jpg

Operationele efficiëntie

Onze activiteiten baseren op de belangrijkste principes van internationale milieubeheersystemen. Voortdurend plannen en maatregelen herzien en opnieuw uitvinden om de efficiëntie van onze activiteiten en infrastructuur te verbeteren en daarbij de zich ontwikkelende risico's voor de klimaatverandering in de gaten te houden, Zich inzetten voor hulpbronnenefficiëntie door middel van het monitoren en optimaliseren van het gebruik van hulpbronnen, b.v. elektriciteit, brandstof, water, papier en verpakkingsmaterialen in onze faciliteiten, Papier verminderen, recyclen en hergebruiken en focus op papierloze processen door IT-oplossingen.

Efficiëntie voor duurzaamheid 

Zich inzetten voor het creëren van een schoner en groener milieu door voortdurende inspanningen gericht op energie-efficiëntie, Ontdek en gebruik alternatieve energiebronnen.

Het optimaliseren van multimodale en trimodale logistieke oplossingen om de CO2-voetafdruk te verkleinen, Het aanmoedigen van het gebruik van zeeschepen en binnenschepen met een laag zwavelgehalte, Kennis delen over het optimaliseren van duurzame logistieke oplossing

Maatschappelijk-2.jpg
shutterstock_1515174518.jpg shutterstock_2182708725.jpg

Schoner en 
groener worden

We verminderen ons gebruik van niet-hernieuwbare hulpbronnen en beperken de uitstoot van broeikasgassen door innovatieve technologieën en praktijken toe te passen. Ons langetermijndoel is over te stappen op hernieuwbare energiebronnen. Als een essentieel onderdeel van toeleveringsketens werken we samen met onze klanten om milieuvriendelijke oplossingen te ontwikkelen en de milieubelasting te verminderen. Doe mee op de reis naar een groenere toekomst in duurzame logistiek en transport!

shutterstock_2287775613.jpg shutterstock_555576007.jpg

Beleidsverklaring Communicatie en evaluatie

Deze beleidsverklaring wordt op verzoek aan alle belanghebbenden medegedeeld. Aan onze medewerkers wordt het beleid gecommuniceerd via interne communicatiekanalen. Van alle afdelingen en werkmaatschappijen binnen Rotterdam Harbour Holding BV wordt verwacht dat zij hun beleid en bedrijfsvoering afstemmen op het bedrijfsbeleid. Het niet naleven van de beleidsverklaring kunt u melden via jean@rhhbv.nl. Het milieubeleid, de doelstellingen en taakstellingen worden regelmatig herzien.